Stoholm Fjernvarmeværks bestyrelse havde møde i går. Næstformand Grethe Ulstrup har på bestyrelsens vegne anmodet mig om at viderebringe dette.

CITAT:Stoholm Fjernvarmes bestyrelse har vedtaget ikke at gå videre med projektet vedr. fjernvarme fra Stoholm Fjernvarme til Sparkær/Mønsted.Ved udløb af fristen for tilmelding af nye andelshavere d. 1/3-2024 var der ikke tilstrækkeligt mange tilmeldte til, at budgettet kunne balancere. Bestyrelsen finder det urealistisk, at der fremover kan opnås det antal tilmeldte, som er forudsat i budgettet.Da der kan imødeses et større millionunderskud på projektet, har bestyrelsen ikke mandat til at fortsætte, men har tilbudt at arbejdsgruppen for Sparkær/Mønstedprojektet kan købe teknisk bistand fra Stoholm Fjernvarme.På vegne af Stoholm Fjernvarmes bestyrelse Næstformand Grethe Ulstrup.

KURT´s BEMÆRKNING HERTIL:

Vi har været glade for samarbejdet med Stoholm Fjernvarme og respekterer fuldt ud, at bestyrelsen primært skal varetage nuværende forbrugeres interesser – det siger loven. Jeg ser dog fortsat muligheder. Bevillingen fra den statslige Fjernvarmepulje burde kunne bidrage til, at Stoholm Fjernvarmes – og tilsvarende for de 43 andre projekter, som er tildelt midler fra fjernvarmepuljen – nuværende forbrugere ikke skal risikere at betale for projektarbejdet/rådgivning, hvilket ellers er ret dyrt. Det undersøger jeg pt via kommunen og tager op med Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. Jeg har fået foretræde den 16. maj. Det er godt nok dagen, hvor bukkejagten starter – så mindst en råbuk glæder sig 😉 .

For det andet har Stohom Fjernvarmes bestyrelse besluttet sig på de nuværende forudsætninger. Dvs tilslutningsprocent på 70, ca. 450 tilsluttede fra start – og vi nåede kun op på 380. På borgermødet 3. april var der stor opbakning til, at vi hver især bidrog med op til 1500 kr inkl. moms per år for at kompensere for den lavere tilslutning, hvilket er en ny forudsætning.

I kommuner som Aabenraa og Silkeborg arbejdes der nu med tilslutningsprocenter på 62 og 65. Set i bakspejlets klare lys, så er det nok mere realistiske tal. Varmegruppen vil derfor sætte sig sammen og komme med et udspil herom til Stoholm Fjernvarme. Vi kæmper videre 🙂

Af Kurt Mosgaard

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer