Tekst af Kurt Mosgaard

Så er Mønsteds 15 bypedeller behørigt uniformeret og har modtaget havetraktor, vogn og diverse redskaber. Havetraktor og buskrydder blev straks taget i anvendelse ifm. overdragelsen sidste onsdag, så vores første afmærkede natursti var klar til åbningen lørdag.

Tak til Viborg Kommune og Hedeselskabet for at imødekomme vores ansøgning om støtte til materielindkøb, Viborg Landsbysammenslutning (Vibland) for veste og kasketter, Østfjendshallen for at stille lokaler og plads til rådighed og ikke mindst bypedellerne, som nu og fremover vil bidrage til forskønnelse af vores by og vedligeholdelse af naturstierne.

Der er plads til endnu flere bypedeller så ring gerne til mig (25546405), hvis du/I har lyst til at være med i et både hyggeligt og nyttigt fællesskab.

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer