Ordinær generalforsamling 2021, som skulle afholdes i marts måned er udsat indtil forsamlingsforbuddet tillader afholdelse.

Dagsorden vil være følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens fremtidige visioner og projekter
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 6. Eventuelle indkomne forslag
 7. Orientering om foreningens aktuelle økonomi og budget for det indeværende år samt fastsættelse af budget og kontingenter for det
  næste år
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Valgbarhed ved personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn
  På valg er: Mona Østergård
  Helle Sommer
  Jens Harrestrup
  Jeppe Bak

  1. Suppleant Anne Mette Thomsen
  2. suppleant Jane Larsen

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Kristian Jønsson
  Ove Kristiansen
 2. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mønsted og Omegns Lokalråd

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer