Af Kurt Mosgaard

Cyklisterne kan godt begynde at glæde sig, for i 2025 anlægger Vejdirektoratet en ny dobbeltrettet cykelsti på Holstebrovej mellem Mønsted og Daubjerg, der skal øge sikkerheden og trygheden for cyklister. En cykelsti, som særligt vil gøre skolebørnenes vej mere sikker.

Jonas Johnsen, som er projektleder i Vejdirektoratet, glæder sig over, at beboerne nu endelig får en cykelsti, så det bliver sikkert for cyklister at færdes på strækningen mellem Mønsted og Daubjerg.

“Vi ved at cykelstien længe har været et stort ønske for de lokale beboere, så det er dejligt, at vi i slutningen 2025 kan åbne en cykelsti, der vil gøre det mere sikkert og trygt at tage cyklen mellem de to byer. Vi håber, at de forbedrede forhold fremover vil øge antallet af cyklister på strækningen, til gavn og glæde for den enkelte og for lokalsamfundet i det store hele.”

Cykelstien bliver cirka 3,5 kilometer lang, og den bliver anlagt på baggrund af “Infrastrukturplanen 2035”, hvor der tilbage i 2021 blev afsat tre milliarder kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen i hele Danmark i perioden frem mod 2035. Selve anlægsarbejdet forventes at begynde i 3. kvartal af 2025 og cykelstien forventes derefter at være klar til at modtage de første cyklister i slutningen af 2025.

Vejdirektoratet inviterer i den forbindelse til et informationsmøde, hvor projektet bliver præsenteret, og hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

Tid og sted

Onsdag den 24. januar kl. 17.00 – 18.30 på Mønsted Skole, Holstebrovej 188, 8800 Viborg.

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer