Af Kurt Mosgaard

Der er rigtig god gang i arbejdet med byfornyelsen i Mønsted!

Vedr. naturstier: Per Vegger og Ove Harrestrup har nu aftaler på plads med
lodsejerne i Daugbjerg Plantage. Vi venter, at afmærkningen af det
første stiforløb vil finde sted i løbet af november. Hedeselskabet
bidrager med 25.000 kr til materialer.

Bypedellerne fortsætter forberedelserne til deres indsats for byen
og området fra foråret 2020. Nogle vil bidrage til arbejdet med
afmærkningen af naturstierne allerede i år.

Arbejdet med 6 nye kommunale byggegrunde på Flagermusvej er i god
gænge. Vi håber på at se kunne se nye boliger skyde op i de næste par år.

Landdistriktsudvalget har netop godkendt vores ansøgning om
opgradering af skolestien fra Flintevej/Blegevej, så børnene
fremover kan gå og cykle på en sti uden mudderpøle. Der er bevilget
525.000 kr til arbejdet.

Følgegruppen til arbejdet med områdefornyelse har haft sit første
møde med den kommunale forvaltning på rådhuset. Næste møde bliver
torsdag den 21. november i hallen. Opgaven går ud på, at vi bliver
enige om, hvordan vi bedst udnytter de 3 mio kr, som byrådet har
afsat de kommende 1-2 år til Mønsted

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer