Af Frank Mikkelsen

Mønsted Kulturhus, Mønsted Idrætsforening og Østfjendshallen indgik hen over julen et samarbejde med Viborg kommune, om at erhverve ejendommen på Sportsvej 2. Købet er nu en realitet, og der arbejdes videre med planerne om anvendelse af området.

Størstedelen skal udlægges som parkeringsplads, men i det yderste område af matriklen (ud mod femvejskrydset) er der forslag om at lave et “Mønsted”. Det kan være et sted med borde og bænke, måske nogle tavler med Mønsteds historie eller en flagermus, og mulighed for at vores lokale gåruter udspringer herfra. Der skal selvfølgelig tages hensyn til oversigtsforhold etc.  

Området bliver på størrelse med det græsstykke, der ligger på hjørnet af Bryrupvej og Kalkværksvej, og vi opfordrer byens borgere til at komme med forslag til området.

Meningen er at der laves en skitse over området, som vil kunne ses her på siden hurtigst muligt. Kommunen sørger for nedrivning af huset og etablering af parkeringspladsen. 

Når skitsen er  klar vil de tre købere etablere en indsamling blandt byens borgere som en støtte til den udgift der har været i forbindelse med købet. Vi håber selvfølgelig på at i vil bakke positivt op om indsamlingen.

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer