Mønsted Vandværk
Afholder den udsatte generalforsamling torsdag 10. juni kl. 19.00 på Mønsted Kro.
Dagsordenen er:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– Valg af revisorer og suppleanter
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Vandværket er vært ved det traditionelle traktement. Vi overholder gældende Corona regulativer.
share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

Holstebrovej 205, Mønsted 8800 Viborg

.

Vores sponsorer