Mønsted og omegns Lokalråd

Afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 25. august kl. 19.00 på Mønsted Kro.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Bestyrelsens beretning om foreningens fremtidige visioner og projekter

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

6. Eventuelle indkomne forslag

7. Orientering om foreningens aktuelle økonomi og budget for det
indeværende år samt fastsættelse af budget og kontingenter for det
næste år

8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
Valgbarhed ved personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn
På valg er: Mona Østergård
Helle Sommer
Jens Harrestrup
Jeppe Bak
Suppleanter:
1. Anne Mette Thomsen
2. Jane Larsen

9. Valg af revisor og revisor suppleant.
Kristian Jønsson
Ove Kristiansen
Valgbarhed ved personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn

10 Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mønsted og Omegns Lokalråd

share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

Holstebrovej 205, Mønsted 8800 Viborg

.

Vores sponsorer