Program:

1. Velkomst og opdatering

2. Stoholm Fjernvarmeværk orienterer om sin beslutning om at lægge sit projekt i skuffen

3. Dialog… Skal vi give op – eller skal varmegruppen arbejde videre med lokale løsninger ?

4. Konklusion/beslutning

 

Lidt baggrund…

Den fælles varmegruppe nedsat af Mønsted og Omegns Lokalråd og Sparkær Borgerforening har arbejdet i snart 2 år med at skabe grundlaget for at etablere fjernvarme i de to byer. Ønsket var, at det skulle være i regi af Stoholm Fjernvarme med en rørforbindelse
mellem Stoholm og Sparkær/Mønsted. Bestyrelsen i Stoholm Fjernvarmeværk har imidlertid besluttet at lægge projektet i skuffen, da der ikke i denne omgang er kommet penge fra den statslige fjernvarmepulje, og vi nåede ikke 70 % tilslutning.

Renten falder i øjeblikket – et fald på 1 % svarer til en besparelse på 10 mio over 30 år. Der arbejdes også fra flere sider på at tilføre flere penge til fjernvarmepuljen. Det kunne give en ny mulighed, hvis vi villige til en fornyet indsats.

Varmegruppen har fået foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg den 11. april, hvor vi vil argumentere det bedste, vi har lært.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vores program ligger i forlængelse af EnergiViborg, som sammen med Mønsted Vandværk vil orientere om projektet med kloakseparering. Den del slutter ca. kl. 19.30, hvorefter vi starter mødet om fjernvarme op kl. 20.00.

Vi ser frem til en god aften i godt selskab.

Venlig hilsen

Varmegruppen

share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

 

.

Vores sponsorer