Borgermøde

En lokal arbejdsgruppe, har arbejdet med muligheden for at etablere fjernvarme i mindre byer. De er kommet så langt, at der nu gennemføres borgermøde torsdag d. 9. juni kl. 19.00 til 21.30 i Østfjendshallen.

Temaet vil være: Fremtidens varmeforsyning i Mønsted, Sparkær, Daugbjerg, Lånum og oplandet, når gas og olie udfases.

Der kommer indlæg fra Viborg Kommune, “Din Varme” fra Skals (varmepumper) og Stoholm Fjernvarme, som har sat et ingeniørfirma på opgaven.

Mønsted Lokalråd og Sparkær Borgerforening byder på gratis grillpølser og øl/vand i pausen, hvor anlæg også kan beses.

Med en efterfølgende spørge- og diskussionsperiode er håbet, at borgerne er blevet mere afklarede om mulighederne og kan give arbejdsgruppen et vink om, hvorvidt der skal arbejdes videre med lokale fjernvarmeløsninger.

Vel mødt!

share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

Kalkværksvej 1b, Mønsted 8800 Viborg

.

Vores sponsorer