Beskrivelse

Mønsted IF Hovedbestyrelse Generalforsamling 2020

MIF Hovedbestyrelsen afholder ordinær generalforsamling i MIF Loungen onsdag 26. februar kl.19.00.

Dagsorden ifl. Love for Mønsted IF paragraf 12.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabsaflæggelse.
Budgetforslag til debat.
Evt. skriftlige indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Evt.
Herudover skal dagsordenen til HB´s generalforsamling indeholde:

3a. Udvalgenes beretning jfr. § 10, stk. 7

7a. Valg af formand eller kasserer.

7b. Valg af de efter § 10 stk. 7 foretagne indstillinger.

7c. Valg af 2 repræsentanter til Østfjends-Hallens repræsentantskab og 1 suppleant.

7d. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter.

7e. Orientering vedrørende afdelingernes konstitueringer jfr. § 10, stk. 3.

Alle er velkommen, foreningen er vært ved kaffen.

share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

Kalkværksvej 1b, Mønsted 8800

Detaljer

Østfjendshallen – Loungen kl. 19.00

Vores sponsorer