UDSAT – ny dato følger!

Beskrivelse

Østfjendshallen – Loungen kl. 19

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Dagsorden iflg. Lokalrådets vedtægter.

Hør om planerne for byfornyelse, naturstier og meget andet. Vær med til at fastlægge udviklingen i Mønsted og Omegn med dine synspunkter.

Alle er velkomne. For at kunne stemme, skal man have betalt medlemsskabet for 2020. Det er blot 100 kr per husstand og 500 kr for virksomheder. Kontonummer: 9318 0005682762. Mobile Pay: 12729. Husk at skrive navn og adresse.

På gensyn i loungen

Bestyrelsen
————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvad gør Lokalrådet for dig:
– Varetager Mønsted og Omegns interesser over for Viborg Kommune og andre.
– Arbejder for, at Mønsted og omegn gennemgår en positiv udvikling med gode fritidsaktiviteter og -faciliteter for alle aldersgrupper, gode muligheder for eje- og lejeboliger, god og sikker
samfærdsel, børnepasning, uddannelse og arbejde.
– Bidrager til byens interne kommunikation med borgermøder samt udvikling og vedligeholdelse af en fælles hjemmeside mv.
– Bidrager til markedsføring af området med henblik på at fremme bosætningen, øget omsætning til vore virksomheder og mere turisme.
– Arbejder for forskønnelse af Mønsted by og omegn i samarbejde med Viborg Kommune
– Bypedeller, som bidrager til at holde byen indbydende og pæn.
– Arbejder for øget adgang til områdets naturområder med afmærkede gang- og cykelstier.
– Juleudsmykningen langs hovedgaden samt flagallé ved festlige lejligheder.
– Vedligeholder den fælles legeplads og fritidsområde med madpakkehus samt hjertestarteren
– Samarbejder med andre byer og landsbyer, når dette fremmer foreningens formål.

share
Vil du invitere dine venner? Del begivenheden.

Beliggenhed

Kalkværksvej 1b, Mønsted 8800

Deta

Vores sponsorer