Af Kurt Mosgaard

De 14 bypedeller i Mønsted har første egentlige arbejdssamling på legepladsen/Det Grønne Område på onsdag 1. juli kl. 10-12. Her vil vi efterse redskaberne på legepladsen, efterspænde og fjerne græs mv fra sandkassen. Vi regner med en ugentlig arbejdsdag fra august, hvor der vil være vægt på både socialt samvær og gøre godt for byen og området.

Et par af bypedellerne har allerede været indsat i forbindelse med afmærkning af naturstier, og det arbejdes der videre med.

Vores samlingspunkt bliver Østfjendshallen, og vi laver en lille tilbygning til materiel m.v.

Maskiner og veste
Vi har søgt kommunen om penge fra den såkaldte motorsavspulje og har netop fået bevilget 20.000 kr. Med lidt penge fra Hedeselskabet oveni, så vil der blive indkøbt en havetraktor, tipvogn, buskrydder og andet, så vi kan løse opgaverne i byen og på naturstierne på god måde.

Bypedellerne vil få udleveret grønne veste og kasketter gennem en donation fra Viborg Landsbysammenslutning Vibland, så de er let genkendelige i by og skov.

Vil du være med i bypedel-korpset ?
Der er også plads til dig ! Se mere på vedhæftede idégrundlag og kontakt Kurt Mosgaard herom. E-mail k.mosgaard@hotmail.com, telefon 25546405.

Kan du lide denne artikel? Del det
share

Vores sponsorer